Emulator: Jar Of Beans

Added by UserName LastName Admin over 4 years ago

"Jar Of Beans" ne spada u među najbolje emulatore ali ima veliku prednost u odnosu na sve druge:
Jar of Beans je "portable" aplikacija koja se može pokrenuti bez instalacije!!

S obzirom što je Jar Of Beans sadrži "x86" verziju Android OS-a onda je potreban (kao kod drugih emulatora) Intelov HAXM driver.
"Intel Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM) is a hardware-assisted virtualization engine (hypervisor) that uses Intel Virtualization Technology (Intel® VT) to speed up Android* app emulation on a host machine. In combination with Android x86 emulator images provided by Intel and the official Android SDK Manager, Intel HAXM allows for faster Android emulation on Intel VT enabled systems."

Gdje preuzeti haxm?
- sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager
- google.ba -> "HAXM" -> odabrati prvi link

Gdje preuzeti jar of beans?
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/668/Jar_Of_Beans_Android_Emulator.rar

Jar of Beans se ne razvija više. Zadnja verzija je za Andorid ver 4.1, tj. API 16.
Novije verzije Jar of Beans su postali malware, ali stara verzija je ispravna.

Pokrentanje emulatora
Fajl default_start.bat pokreće se emualator sa default postavkama.
Ukoliko se Jar of Beans ne mogne više pokrenuti, najjednostavnije rješenje ovog problema je da ga obrišete i ponovo ispakujete

ADB - Aandroid debug bridge
Šta je ADB?
http://developer.android.com/tools/help/adb.html

Povezivanje emulator na ADB (android debug bridge)

Prilikom pokretanja Android OS-a, Emulator app registruje taj OS na ADB.
Ukoliko Android studio "ne vidi" virtualni uređaj, to znači Emulator app nije uspješno automatski registrovao Android OS na ADB. Potrebno je taj postupak uradručno registrovati Android OS na ADB.

Pomoću Windows explorera otvoriti folder (Jar Of Beans)\ADB te u address bar unjeti "cmd"

d:\...\adb>adb devices
  • daemon not running. starting it now *
  • daemon started successfully *
    List of devices attached

d:\...\adb>adb connect localhost:5576
connected to localhost:5576

d:\...\adb>adb devices
List of devices attached
localhost:5576 device

Ukoliko dobijete poruku "refused", pokušajte ugasiti pa ponovo pokrenuti Android emulator.