News

HCI_2015_16: Nastava #2 - 25.02.2016

Added by UserName LastName Admin over 4 years ago

Za Java app
JDK
IDE (IntelJ, Netbeans, Eclipse)

Za Android app
JDK
Android Studio + SDK

fizički uređaj (android)
Emulator
- zvanični sa Android Studio
x86
- Microsoft Android Emulator (HyperV)
- GenyMotion (Oracle VirtualBox) ====

Zadaća
1. Instalirati IntelJ i riještiti zadatke iz Jave (pogledati Nastava#1)
2. Instalirati Android Studio i testirati neki od Emulatora

HCI_2015_16: Nastava #1 - 22.02.2016

Added by UserName LastName Admin over 4 years ago

Radni zadaci za studente (tokom nastave)

1. Studenti trebaju na svoje računare instalirati razvojno okruženje za Javu - "InteliJ".
a) sa ftp.fit.ba student_aj ili sa USB-stika preuzeti fajl "InteliJ.zip" te ga kopirati na desktop.
b) ispakovati arhivu direktno na d:\InteliJ-15, tj. desni klik na arhivu "Extract files..." -> unjeti lokaciju d:\InteliJ-15

Ova arhiva sadrži
a) JDK 8
b) InteliJ 15

2. Upoznati Android SDK i Tools
http://developer.android.com/sdk/index.html

3. Početi sa učenjem programskog jezika Java (bez Androida) koristeći InteliJ.

a) Napraviti novi prazni projekat. Kao SDK odabrati JDK folder D:\_InteliJ-15\jdk1.8.0_74.
b) Dodati praznu klasu i u nju dodati main funkciju.
c) rješiti zadatke "02_Java_zadaci.pdf"
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/648/01_Osnove_jave.pdf
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/649/02_Java_zadaci.pdf
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/650/02_Java_zadaci_code.rar

Plan za nastavu #2 (četvrtak, 14:15)

1. Napraviti Hello world Android projekat

2. Instalirati na mobitel ili emulator
(ukoliko to nije moguće, onda pronađite APK fajl "android_studio_projekat_folder\app\build\outputs\apk\app-debug.apk" i kopirajte ga na mobitel.)

3.

1 2 3 (21-22/22)

Also available in: Atom