News

Nastava - 01.04.2016

Added by UserName LastName Admin over 4 years ago

Preuzmite projekat sa prethodnog časa
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/729/Nastava_2016_03_28_kraj.rar

Zadatak: MainActivity + PredmetiActivity + PrijavaIspitaActivity zamjeniti sa jednim aktivitijem i 3 fragmenta.

Code za postavljanje fragmenta u aktivity.

private void otvoriFragmentKaoReplace(Fragment fragment)
{
FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();
FragmentTransaction fragmentTransaction = fm.beginTransaction();
fragmentTransaction.replace(R.id.mjestoFragment, fragment);
fragmentTransaction.commit();
}

Nastava - 14.03.2016

Added by UserName LastName Admin over 4 years ago

Preuzmite
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/690/Nastava_2016_03_14_pocetak.rar

Zadatak:
1. Implementirati novi PrijavaIspitaActivity za prikaz ispita koje student može prijaviti.
a) na HomeActivity dodati novi button koji će otvoriti PrijavaIspitaActivity
b) podatke preuzeti iz funkcije IspitAPI.getPredmeti
c) na PrijavaIspitaActivity dodati ListView
d) dodati novi layout file (slično kao stavka_predmet.xml)
e) PrijavaIspitaActivity implementirati adapter za punjenje listview-a

Otvorite
http://developer.android.com/training/volley/index.html

Rješenje na kraju časa
http://redmine.fit.ba:91/redmine/attachments/download/702/Nastava_2016_03_14_kraj.rar

1 2 3 (11-20/22)

Also available in: Atom