Statistics
| Revision:

root

  • svn:ignore: *.suo *.ncb *.sdf *.opensdf ipch *.user _ReSharper.*

Latest revisions

# Date Author Comment
49 04/26/2016 01:53 AM Nail Rešidbegović
48 03/24/2016 05:25 PM Nail Rešidbegović
47 12/14/2015 10:39 AM Armin Kazić

Mala dorada CSS-a.

46 12/14/2015 10:32 AM Armin Kazić

Završene sve funkcionalnosti u vezi evidnecija prisustva Učenika.

45 12/13/2015 08:01 AM Armin Kazić

Implementirao sam novi feature za pregled Prisustva učenika, sada je moguće vidjeti prisustvo na nivou određene godine i na nivou svih godina.

44 12/13/2015 04:15 AM Armin Kazić

Implementirao sve funkcionalnosti vezane za učenike.

43 12/10/2015 05:54 AM Armin Kazić

Uradio funkcionalnosti vezane za nastavne grupe.

42 11/30/2015 12:03 AM Armin Kazić

Odrađene neke funkcionalnosti.

41 11/29/2015 04:45 PM Armin Kazić

Odrađene CRUD funkcionalnosti za AkademskeGodine.

40 11/29/2015 11:22 AM Armin Kazić

Odradio CRUD funkcionalnosti za Mektebe.

View all revisions

Also available in: Atom