Jasmin Begeta

  • Email:
  • Registered on: 10/12/2015
  • Last connection: 06/21/2017

Projects

Activity

Reported issues: 0

06/24/2017

04:49 PM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Revision 2: Zavrsena prva realizacija plana. - 24.6.2017
Opis:
-Kozmetika template,
-Login/Register,
-Home/About/Kontakt.

06/21/2017

05:19 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Projektni zadaci: Z5: Specifikacija korisničkog sučelja, Sekvencijalni dijagrami, Generisanje DB,...
Zadatak 5
05:03 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Projektni zadaci: RE: Z3: Domain model
Sedmični plan:
-Jasmin Begeta - Domain model
-Adis Šertović - Domain model
Urađeno:
+Jasmin Begeta - Domain mod...
05:02 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Projektni zadaci: Z3: Domain model
Zadatak 3
04:47 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Projektni zadaci: RE: Z1: Vizija + UC1
Sedmični plan:
-Jasmin Begeta - Vizija i plan projekta
-Adis Šertović - Use-case specifikacija
Urađeno:
+Jasmin...
04:37 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Projektni zadaci: Z1: Vizija + Use-Case
Zadatak 1
04:13 AM SI-P24 (Zdravstveni vodić) Revision 1: Initial push

Also available in: Atom