Ivan Džida

  • Email:
  • Registered on: 10/12/2015
  • Last connection: 12/27/2017

Projects

Activity

Reported issues: 3

01/23/2018

10:30 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 28

12/27/2017

11:53 PM SI-P21 (Etno Selo) Projektni zadaci: RE: Z8: Popravka greški + Uput. za korištenje
Korisničku uputstvo za rolu - Admin

12/18/2017

10:33 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 27

11/09/2017

08:00 PM SI-P21 (Etno Selo) Projektni zadaci: RE: Z7: Testiranje
Aplikacija : http://si021.app.fit.ba/Login
Username: Ivan
Password: ivan
Napomena: Aplikacija nije urađena u pot...

11/08/2017

11:14 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 26

11/06/2017

10:48 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 25
10:02 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 24
09:49 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 23

11/05/2017

11:08 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 22

11/02/2017

06:25 PM SI-P21 (Etno Selo) Revision 21: Ivan - prvi commit

Also available in: Atom