Tarik Omeragić

  • Email:
  • Registered on: 10/21/2015
  • Last connection: 05/16/2017

Projects

Activity

Reported issues: 3

03/08/2017

10:53 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z5: Dizajn sistema+priprema za impl
Dva sekvencijalna dijagrama

02/23/2017

03:37 AM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z6: Implementacija + Uput. za testiranje
Testiranje se vrši logiranjem na adresi: http://si104.app.fit.ba/
Aplikacija trenutno sadrži 3 modula sa pripadajući...
03:30 AM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z5: Dizajn sistema+priprema za impl
Dokumenti koji su sadržani u okviru ovog zadatka su: Specifikacija korisnickog sucelja

02/22/2017

11:36 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Revision 27: Popravljeni bugovi oko dodavanja odjeljenja
Dodana neka obavezna polja
10:28 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z4: SRS v2 + UC2 + ATP
Dokumenti koji su sadržani u okviru ovog zadatka su: Specifikacija softverskih zahtjeva (SRS) v2.0, Use Case specifik...
10:22 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z2: Activity diagram + SRS v1
Dokumenti koji su sadržani u okviru ovog zadatka su: Specifikacija softverskih zahjeva (SRS) te Dijagrami aktivnosti.
10:20 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Projektni zadaci: RE: Z1: Vizija + UC1
Dokumenti koji su sadržani u okviru ovog zadatka su: Vizija projekta, Use Case dijagram slika i Use Case dijagram sms...

02/14/2017

02:05 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Revision 26: Projekat publishovan
Promjenjena margina pocetne slike

02/12/2017

12:01 AM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Revision 25: CSS sreden

02/11/2017

09:16 PM P104 (Digitalizacija poslovanja srednje skole) Revision 24: Ostalo da se sreci malo css

Also available in: Atom