Amel Rahmanović

Projects

Activity

Reported issues: 6

03/17/2018

02:12 PM P116 (Server hosting) Revision 55

11/15/2017

02:24 PM P116 (Server hosting) Projektni zadaci: RE: Z5: Dizajn sistema+priprema za impl
Sekvencijalni dijagrami Amel.

11/14/2017

06:43 PM P116 (Server hosting) Projektni zadaci: RE: Z5: Dizajn sistema+priprema za impl
Sekvencijalni dijagrami Mirzet.
06:14 PM P116 (Server hosting) Projektni zadaci: RE: Z6: Implementacija + Uput. za testiranje
Exel fajl

08/24/2017

02:43 AM P116 (Server hosting) Revision 54: ViewModel validacija na otvaranju novog tiketa kod klijenta.

08/23/2017

10:17 PM P116 (Server hosting) Revision 53: Ajax kod dodavanja IP adresa i dodavanja admina.
07:13 PM P116 (Server hosting) Projektni zadaci: RE: Z7: Testiranje
Dokumentacije u prilogu
04:45 PM P116 (Server hosting) Revision 52: Drzava/Grad/Kanton dodavanje novog kantona nije radilo. Bug ispravljen.

08/18/2017

08:06 PM P116 (Server hosting) Projektni zadaci: RE: Z4: SRS v2 + UC2 + ATP
USE CASE DIAGRAMI

03/08/2017

09:33 AM P116 (Server hosting) Revision 49: Hosting paket Head admin moze da edituje a isto tako i da deaktivira ukoliko se isti...

Also available in: Atom