Armin Kazić

  • Email:
  • Registered on: 10/12/2015
  • Last connection: 04/23/2016

Projects

Activity

Reported issues: 0

12/14/2015

10:39 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 47: Mala dorada CSS-a.
10:32 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 46: Završene sve funkcionalnosti u vezi evidnecija prisustva Učenika.

12/13/2015

08:01 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 45: Implementirao sam novi feature za pregled Prisustva učenika, sada je moguće vidjeti ...
04:15 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 44: Implementirao sve funkcionalnosti vezane za učenike.

12/10/2015

05:54 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 43: Uradio funkcionalnosti vezane za nastavne grupe.

11/29/2015

12:03 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 42: Odrađene neke funkcionalnosti.
04:45 PM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 41: Odrađene CRUD funkcionalnosti za AkademskeGodine.
11:22 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 40: Odradio CRUD funkcionalnosti za Mektebe.

11/28/2015

05:15 AM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 39: Odrađen i report za umrle ---> Osmrtnica, moze se printati.

11/23/2015

02:34 PM SI-P08 (Aplikacija za IZBiH) Revision 38: Sve funkcionalnosti u vezi sa dženazama, preostalo mi je je još reporting osmrtnice[...

Also available in: Atom